Fit für den Job · Fit fürs Studium

This blog is not dead

In fact, it will be brought to life soon :) Равносметката от седем години в Германия по-късно: (почти) две бакалавърски степени, пет сменени жилища, една неуспешна пет годишна връзка, четири години с един работодател, два неплатени стажа, безброй концерти, пътувания и срещи с вдъхновяващи хора. Спонтанното решение да деактивирам фейсбук и още по-спонтанното решение да… Продължете да четете This blog is not dead

Аз живея

Последен напън настал е

Изпити. Ще говоря за изпити. ААААААААААААААААА. Писменият минааааааааааааа! АААААААААААААА! Това беше радостен възглас. Ако и вие се озовете на писмен изпит по немски на Северния полюс и вие ще викате така. Че бяха казали, че залата е студена – казали бяха. Ама, че е чак толкова. Тц. Студ. Ранна утрин. Събуждам се и ставам. Знам,… Продължете да четете Последен напън настал е