Uncategorized

Ново двайсе от Кумчо Вълчо

На сайта на Министерството на образованието и науката се е появила наредбата за графика на учебното време: http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/grafik_2008-2009.pdf Впечатление прави, че: Вторият учебен срок за 12 клас продължава от 02.02.2009 г. до 08.05.2009 г. Дванадесетокласниците имат специална пролетна ваканция: от 01.04.2009 г. до 05.04.2009 г. вкл. тоест с една седмица по-кратка от пролетната ваканция на… Продължете да четете Ново двайсе от Кумчо Вълчо